Algemene Voorwaarden

Aan- en afmelden lessen

In de yogaruimte is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mensen die voor een heel seizoen betaald hebben, zijn verzekerd van een plaats. Losse lessen zijn op basis van beschikbaarheid.

Om de beperkte ruimte zo goed mogelijk te benutten en te voorkomen dat ik mensen moet teleurstellen, is het noodzakelijk dat ik van tevoren weet wie er, wanneer, naar de yogales komt. Daarom hanteer ik onderstaande regels.

Afmelden

Heb je jezelf aangemeld voor een bepaalde les en heb je bericht terug ontvangen dat jouw plaats gereserveerd is, dan ga ik
er vanuit dat je aanwezig zult zijn. Is dat niet het geval en heb je jezelf niet of niet tijdig afgemeld ( 8 uur voor dat jouw les start ) , dan ben ik genoodzaakt de les in rekening te brengen.

Aanmelden

Reservering is op basis van beschikbaarheid. Daarom moet elke losse les uiterlijk 24 uur van tevoren via e-mail aangemeld worden. Je krijgt dan bericht terug over de mogelijkheden.

Lessen inhalen

Bij een vast seizoen kan in overleg de gemiste les worden ingehaald mits deze op tijd is afgemeld.

Dit is niet van toepassing op losse lessen.

Annulering lessen door de yogastudio

Wanneer er door omstandigheden een les moet vervallen, zal dit uiterlijk 24 uur van tevoren via e-mail gemeld worden aan de mensen met een seizoenkaart en de mensen die losse lessen vooraf betaald hebben. In alle gevallen zal echter gezocht worden naar een vervangende docent, om te voorkomen dat een les geannuleerd moet worden. De door de yogastudio geannuleerde lessen worden, vanzelfsprekend, niet in rekening gebracht.

Schade

De yogastudio is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen van klanten, of lichamelijke schade. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam en eigendommen. Het is verstandig om vooraf aan de les aan de docent door te geven of er lichamelijke klachten of beperkingen zijn. Zo kan de docent daar rekening mee houden bij de oefeningen.